Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης γάμων κατοίκων εξωτερικού

 

Με το διακριτικό τίτλο Weddings in Greece by Heliotopos, το τμήμα διοργάνωσης γάμων αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των τυπικών διαδικασιών και παρέχει όλες τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα γάμων κατοίκων εξωτερικού.

 

Οι γάμοι που διοργανώνονται είναι πολιτικοί ή θρησκευτικοί. Στους θρησκευτικούς γάμους περιλαμβάνονται ορθόδοξοι, καθολικοί, εβραϊκοί, ινδουιστικοί καθώς και άλλων θρησκειών που η διεξαγωγή τους είναι δυνατή στην Ελλάδα.

 

Παρέχονται επίσης υπηρεσίες διοργάνωσης επετειακών οικογενειακών εκδηλώσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο http://weddings.heliotopos.net

 
 Copyright © 2014 Heliotopos

Designed by Heliotopos